Právní pokyny

Autorská práva

Copyright 2022 Hošek Motor a.s.

Všechna práva vyhrazena.

Společnost Hošek Motor a.s. je exkluzivním importérem tuningových komponentů společnosti BRABUS GmbH pro Českou a Slovenskou republiku. Veškerá níže uvedená ustanovení týkající se společnosti Hošek Motor a.s. se tak vztahují také na značku BRABUS.

Veškerý text, obrázky, grafika, zvukové soubory, animační soubory, video soubory a jejich uspořádání na internetových stránkách společnosti Hošek Motor a.s. jsou předmětem autorského práva a další ochrany duševního vlastnictví. Tyto předměty se nesmí kopírovat pro komerční užití či distribuci ani se nesmí upravovat či přemisťovat na jiné stránky. Jakékoliv kopírování, šíření, přechovávání, sdělování, vysílání, reprodukování nebo přenášení obsahu bez písemného souhlasu společnosti Hošek Motor a.s. je zakázáno. Některé internetové stránky společnosti Hošek Motor a.s. rovněž obsahují materiál, který je předmětem autorských práv jejich poskytovatelů.

Odchylky mezi výrobky

Některé informace o výrobcích, ilustrace a obrázky obsažené na této internetové stránce mohly být vyhotoveny za účelem všeobecného uplatnění na internetových stránkách společnosti Hošek Motor a.s. spravovaných v různých zemích na celém světě. V důsledku toho mohou být některé informace a doplňky, které nejsou v některých zemích k dostání, nebo které mohou být pro splnění poptávky na místním trhu či regulativních kontrol v takových zemích k dostání pouze v jiných specifikacích či konfiguracích.
Pokud se zajímáte o některý model vozu, lak, výběr nebo doplněk vyobrazené na internetové stránce a nejste si jisti jeho dostupností či specifikací v oblasti, kde žijete, měli byste kontaktovat společnost Hošek Motor a.s. nebo místního autorizovaného dealera pro příslušný výrobek, kde dostanete aktuální podrobné informace pro svou oblast.

Ceny

Všechny specifikované ceny jsou doporučené maloobchodní ceny. Ceny jsou aktuální v době zveřejnění a podléhají změně bez oznámení.

Ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny značky zobrazené na internetových stránkách společnosti Hošek Motor a.s. předmětem práv společnosti Hošek Motor a.s. nebo BRABUS GmbH v oblasti ochranných známek; to se týká zejména destiček s názvy modelů a jejích firemních log a emblémů.

Licence

Společnost Hošek Motor a.s. musí chránit duševní vlastnictví své nebo společnosti BRABUS GmbH, včetně patentů, ochranných známek a autorských práv. V souladu s tím vezměte na vědomí, že ani tato internetová stránka, ani materiály na ní uvedené žádným způsobem neudělují žádné osobě licenci na duševní vlastnictví společnosti Hošek Motor a.s. nebo BRABUS GmbH, a že se ani nemá za to, že ji poskytují.

 
Záruky či prohlášení

Informace na této internetové stránce jsou společností Hošek Motor a.s. poskytovány „jako takové“ a v rozsahu povoleném zákonem, jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, vyjádřené či implikované, včetně mimo jiné implikovaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel či plnění. Ačkoli se má za to, že poskytnuté informace jsou přesné, mohou obsahovat chyby či nepřesnosti.
Tato internetová stránka obsahuje odkazy na internetové stránky třetích osob, které nespadají pod kontrolu společnosti Hošek Motor a.s. Z tohoto důvodu neneseme odpovědnost za obsah jakékoli stránky, na kterou odkazujeme. Společnost Hošek Motor a.s. poskytuje tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí a uvedení jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost Hošek Motor a.s. takovou stránku schválila. Prohlížení takovýchto stránek je na vlastní riziko uživatele.

Informace o řešení sporů online

Evropská komise zřídila internetovou platformu pro řešení sporů online (tzv. Platforma ODR). Platforma ODR je vstupním bodem pro mimosoudní rozhodnutí týkající se smluvních závazků smluv o prodeji on-line. Pro přístup využijte následující odkaz.

http://ec.europa.eu/consumers/odr